Verktøy4u.no
Verktøy4u.no

Din handlekurv er tom

Kjøp nå

Betingelser for salg

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) fra www.verktøy4u.no til forbrukere og firmaer. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Alle varene vi selger kan brukes i Norge.

Selger
Sveisesenteret AS, org nr: NO951727059MVA

Bestillingsprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server.

Reklamasjon

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, 51)
 • Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til verktøy4u.no ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, 30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Verktøy4u.no, betaler ikke Verktøy4u.no disse utgiftene.
Link til Forbrukerrådets side om kjøpsloven

Garanti

Bosch elektroverktøy oppfyller de strengeste kvalitetskrav. Av den grunn gir vi deg et spesielt tilbud. Forleng garantitiden på ett år kostnadsfritt med to år nå. Da vil du dra fordel av vårt garantiløfte i totalt 3 år. Tilbudet gjelder for alle profesjonelle elektro- og måleverktøy og for tilhørende batterier og ladere fra Bosch. Unntakene er høyfrekvensverktøy, batteridrevne bor-/skrumaskiner for industribruk, trykkluftverktøy og medfølgende tilbehør.

MILWAUKEE® verktøygaranti kan utvides fra 1 år til maksimalt 3 år (1 + 2) ved å bruke registreringen på www.milwaukeetool.no. Med unntak av MX FUEL ™ Tools som garantien kan utvides fra 1 år til maksimalt 2 år (1 + 1). Alle MILWAUKEE® REDLITHIUM™-batterier inkludert MX FUEL™-batterier har en standardgaranti på 1 år som kan utvides til maksimalt 2 år (1 + 1). Utvidelsen av garantien gjelder ikke for leie som garantien gjelder for verktøy, batterier og lader er 1 år. Alle garantiutvidelser krever registrering online innen 30 dager etter kjøpsdatoen. Sluttbrukeren kan registrere seg for utvidet garanti i hjemlandet hvis det er oppført på det elektroniske registreringsskjemaet der dette alternativet er gyldig. Videre må sluttbrukere gi sitt samtykke til lagring av dataene som kreves for å registrere online, og de må godta vilkårene og betingelsene. Kvitteringen for registreringsbekreftelse, som sendes via e-post, og den opprinnelige fakturaen som viser kjøpsdatoen, vil fungere som bevis på den utvidede garantien. Dine lovfestede rettigheter forblir upåvirket.

Kemppis sveiseutstyr er konstruert og testet for bruk i profesjonelle industrimiljøer. Som en garanti for høy kvalitet tilbyr vi kundene våre en global garanti på opptil tre år.

Når du kjøper sveiseutstyr fra en Kemppi-representant, vil selgeren registrere kjøpet i garantiregisteret vårt. Ved å fullføre garantiregistreringen i Kemppis My Fleet-tjeneste innen to måneder etter kjøpsdatoen, får du hele garantiperioden på tre år når det er aktuelt. Hvis du bruker My Fleet for første gang, oppretter systemet automatisk en konto til deg i løpet av registreringsprosessen.

Når garantiregistreringen er fullført, kan du laste ned et registreringsdokument hvor den aktuelle garantiperioden er angitt. Dette garantisertifikatet blir også lagret i My Fleetkontoen som du enkelt har tilgang til elektronisk hvor som helst i verden.

Ellers  innebærer det  ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Vi har åpent kjøp i 30 dager med bedre vilkår enn angreretten. Les mer om dette her.

Hvordan returnerer jeg varen?

For å benytte angreretten må det gis melding til Verktoy4u.no innen fristen utløper – 30 dager. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Videre forutsettes det at varen kan returneres i vesentlig samme stand og mengde. Ved beskadigelse eller forringelse som skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side vil angreretten ikke kunne gjøres gjeldende. Du har rett til å bruke angreretten på brukte varer mot en verdireduksjon.

Varen sendes så til følgende adresse:
Sveisesenteret AS
c/o Verktøy4u.no
Postboks 4162
3005 Drammen.

Varen returneres komplett i den originale emballasjen.

Du er selv ansvarlig for retursendingen og det oppfordres til å benytte en sendeform som gir mulighet for pakkesporing, samt erstatning dersom varen skulle bli skadet eller tapt under sending. Retur av varer må skje innen 14 dager etter at melder ifra om at du vil ta i bruk angreretten. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Tilbakebetaling vil skje innen 14 dager etter at varen er motatt i retur.

Kontakt oss gjerne på kundeservice@verktoy4u.no eller telefon 90 80 20 85 dersom du har spørsmal om angreretten.

Priser og levering

 • Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
 • Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
 • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
 • Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
 • Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
 • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan verktøy4u.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.
 • Dersom Verktøy4u.no mot formodning ikke kan levere varen innen akseptabel tid for kunde kan kunden heve kjøpet uten ekstra kostnad.
 • Tilbud varer så lenge lageret rekker, hvis ikke annet er spesifisert

Hent i butikk: Når du velger dette alternativet betaler du ingen frakt. Vi sender deg en mail som forteller når varene er klar for avhenting i vår butikk i Nedre Eikervei 26, 3045 Drammen. Dette alternativet gjelder kun for kunder som kommer og henter varen i vår butikk i Drammen.

For kunder som bruker dette alternativet men bor så langt unna vår butikk i Drammen, at dette er et unaturlig valg, vil vi sende varen med frakt beløpet i oppkrav. Bring sitt oppkravs gebyr pålydende kr. 220,- vil dessverre komme i tillegg. 

Levering til adresse(Bring): Når du velger dette alternativet sendes varene til den adressen du oppgir. Normal leveringstid 3 – 5 virkedager, men vi tar forbehold om at enkelte varer er bestillingsvarer fra leverandør og kan ta opptil 10 dager. Du vil få beskjed når vi har behandlet ordren din om leveringstiden blir forlenget.

Salg til mindreårige

Verktøy4u.no selger ikke varer til personer under 15 år. Personer som ønsker tilsendt faktura eller delbetaling må være over 18 år.

Personopplysninger og sikker betaling

Verktøy4u.no oppbevarer ingen personnr eller kortinfo. All håndtering av kort og personopplysninger håndteres av eksterne, erfarne, aktører som Nets og Klarna. For å hindre svindel med kort har vi også lagt inn høyeste sikkerhetsnivå på kortbetaling og krever 3D secure verifisering på kjøp. Brukerinformasjon på siden er kryptert.

Forbehold

Vi tar forbehold mot skrivefeil, eventuelle prisforandringer og utsolgte varer.

Betaling av varer

Varene kan betales på følgende måter
 • Betaling med kredittkort / Visa og fakturaløsninger via vår betalingspartner Klarna.
 • Delbetaling via Klarna. Månedsbeløp og eventuelle gebyrer vil bli oppgitt før kjøp.
 • Postoppkrav for de av våre kunder som bestiller via telefon/epost.

Uavhentede varer

Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte varer som er sendt til et postkontor/post i butikk, forbeholder Verktøy4u.no seg retten til  å belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Verktøy4u.no sitt faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

EU/EES (EØS)

Verktøy4u.no do not sell outside the Norwegian border, except Svalbard. For more information, please contact us

Force Majeur

Er Verktøy4u.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Verktøy4u.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

© Verktøy4u.no 2017